Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Борислав Абаджиев

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

04676

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Изгрев

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I