Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2018 г.

арх. Нели Aндреева

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

04288

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: , Раздел: