Регистър архитекти

Иван Маринов Платена ППП за 2018 г.

арх. Иван Маринов

За контакт

Адрес

гр.Варна ул. Студентска 7 вх.Б ателие 31

Рег. № в КАБ

03747

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I