Регистър архитекти

Петкана Бакалова Платена ППП за 2018 г.

арх. Петкана Бакалова

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

03222

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I