Регистър архитекти

Емил Жечев Платена ППП за 2018 г.

арх. Емил Жечев

За контакт

Адрес

Уебсайт

http://arch.jetchev@mail.bg

Рег. № в КАБ

02283

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I