Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Димо Абаджиев

За контакт

Адрес

гр. Хасково, ул. “Марин Дринов” № 21, ет.1

Рег. № в КАБ

02199

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Хасково

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I