Регистър архитекти

Димо Абаджиев

За контакт

Адрес

гр. Хасково, ул. “Марин Дринов” № 21, ет.1

Рег. № в КАБ

02199

Специалност

Проектантска правоспособност

Регионална колегия

Том и Раздел

Том: , Раздел: