Регистър архитекти

02156 Платена ППП за 2018 г.

арх. Иван Иванов

Сертифициран проектант на пасивни сгради – Certified Passive House Designer към Института за пасивни сгради – Passive House Institute в Дармщат, Германия. Изработваме проекти за пасивни сгради по стандарта Passive House и за реконструкции на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit. Също така изготвяме проекти, с които може да кандидатствате за финансиране от фондове на Европейския съюз.

За контакт

Адрес

гр. София, ул. "Искър" 4 | тел.: +359 88 899 4447 | email: didproekt@didproekt.net

Уебсайт

http://www.didproekt.net

Рег. № в КАБ

02156

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I