Регистър архитекти

Галя Цонева Платена ППП за 2018 г.

арх. Галя Цонева

За контакт

Адрес

гр.Търговище ул."Граф Игнатиев"14 вх.В ет.1 ап.3

Рег. № в КАБ

02126

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Търговище

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I