Регистър архитекти

Стефан Гевренов Платена ППП за 2018 г.

арх. Стефан Гевренов

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

02024

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I