Регистър архитекти

Любомир Любенов Платена ППП за 2018 г.

арх. Любомир Любенов

За контакт

Адрес

гр.Лом обл.Монтана ап.14ул."Дунавска" 18 вх.В ет.4

Рег. № в КАБ

01916

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Монтана

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I