Регистър архитекти

Невяна Йонова Платена ППП за 2018 г.

арх. Невяна Йонова

За контакт

Адрес

гр.Кюстендил, ул."Страцин" 1,ет.4,ап.12

Рег. № в КАБ

01889

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I