Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Калина Мерудийска

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

01749

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Враца

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I