Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Елена Абаджиева

За контакт

Адрес

гр.Велико Търново ул."Десети февруари"10 ет.2 ап.2

Рег. № в КАБ

01645

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Велико Търново

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I