Регистър архитекти

Юрий Любомирски Платена ППП за 2018 г.

арх. Юрий Любомирски

За контакт

Адрес

гр.Велико Търново ,ул."България" 20 вх.А ет.2

Рег. № в КАБ

01637

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Велико Търново

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I