Регистър архитекти

Николай Баровски

арх. Николай Баровски

УАСГ , 2001г. Магистър архитект, катедра „Градоустройство“
2001- до сега – проектант и ръководител проекти в „КАЛИ“ ООД, гр. София

допълнителна квалификация и интереси в областта на устройственото планиране, устойчиво проектиране, BIM технологии, фън-шуй, интердисциплинарни разработки и др.

За контакт

Адрес

"КАЛИ" ООД, гр. София 1000, ул. Г. С Раковски 137

Уебсайт

http://www.kaliltd.com

Рег. № в КАБ

01576

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I