Регистър архитекти

Красимир Пампоров

Красимир Пампоров

За контакт

Адрес

Bulgaria, 9300 гр. Добрич, ул. Йордан Йовков №2 E-mail: pamporoff@gmail.com телефон: 058 577 077 мобилен: 088 68 08 546

Рег. № в КАБ

01527

Специалност

Проектантска правоспособност

Регионална колегия

Том и Раздел

Том: , Раздел: