Регистър архитекти

Атанас Динев Платена ППП за 2018 г.

арх. Атанас Динев

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

01507

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I