Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2018 г.

арх. Красимира Авуска-Николова

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

01429

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

София - град

София А-Изгрев

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: