Регистър архитекти

Здравко Попов Платена ППП за 2018 г.

арх. Здравко Попов

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

01291

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Благоевград

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I