Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Банко Банов

За контакт

Адрес

Ст.Загора, бул."Славянски" 47, офис 18

Рег. № в КАБ

01247

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I