Регистър архитекти

Петко Любенов

арх. Петко Любенов

35 години професионален стаж. Жилищни, обществени, индустриални сгради, НКН, интериор, градоустройство, преподавателски стаж (2г.), административен (2 г.).
Чертожна среда от 1990г AutoCAD и ot 2005г Revit Architecture.
Архитектът проектира с главата си, а използва съвремени техн.средства за да улесни възприятията на клиентите си.

За контакт

Адрес

8800 гр.Сливен бул."Цар Освободител" 17, ап.43

Рег. № в КАБ

01193

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Регионална колегия

Сливен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I