Регистър архитекти

Маргарита Козовска Платена ППП за 2018 г.

арх. Маргарита Козовска

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

01123

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I