Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Дарий Аврамов

За контакт

Адрес

Гр. Шумен, ул."Петър Парчевич" № 11

Рег. № в КАБ

01091

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Шумен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I