Регистър архитекти

Красимир Стефанов Платена ППП за 2018 г.

арх. Красимир Стефанов

За контакт

Адрес

Гр. Шумен, ул."Хан Крум" № 12 а

Рег. № в КАБ

01084

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Нови Пазар

Регионална колегия

Шумен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV