Регистър архитекти

Петър Киряков

арх. Петър Киряков

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

01024

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I