Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Пламен Аврониев

За контакт

Адрес

Варна 9000, ул.Иван Драсов 5, ет.4, ап.7

Рег. № в КАБ

00930

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I