Регистър архитекти

Владимир Милков Платена ППП за 2018 г.

арх. Владимир Милков

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

00749

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I