Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Инка Аврамова

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

00450

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Младост

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I