Регистър архитекти

Атанаска Айдемирска Платена ППП за 2018 г.

арх. Атанаска Айдемирска

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

00265

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I