Регистър архитекти

Емил Проданов Платена ППП за 2018 г.

арх. Емил Проданов

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

00244

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Лозница

Регионална колегия

Разград

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I