Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Тодор Абаджиев

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

00238

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I