Регистър архитекти

Петко Костадинов Платена ППП за 2018 г.

арх. Петко Костадинов

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

00229

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I