Централен офис

ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО
арх. Борислав Игнатов

Председател на УС на КАБ

  kab1@abv.bg

02/9809315, 9809324

арх.Петкана Бакалова

Зам.председател на УС на КАБ

  kab1@abv.bg

02/9809315, 9809324

арх.Мартин Христов

Зам.председател на УС на КАБ

  kab1@abv.bg

02/9809315, 9809324

арх.Николай Баровски

Зам.председател на УС на КАБ

  kab1@abv.bg

02/9809315, 9809324

СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОРИ
Име Позиция E-mail Факс Телефони
Пенка Ангелова секретар-координатор info@kab.bg, office1@kab.bg 02/9809315, 9809324 02/9809315, 9809324
Галина Манева секретар-координатор kab1@abv.bg 02/9809315, 9809324 02/9809315, 9809324
Райна Ангелова секретар-координатор kab1@abv.bg 02/9809315, 9809324 02/9809315, 9809324
Ася Павлова секретар-коoрдинатор IMI assya.imi@kab.bg 02/9809315, 9809324 02/9809324, 9809315
арх. Любомира Манчева секретар-координатор kmde@kab.bg 02/9809315, 9809324 02/9809324, 0909315,
 Ай-Консулт поддръжка на уеб сайта  webmaster@kab.bg  0886 62 54 08; 0889 07 36 08