Работна среща в Министерски съвет, с цел намаляване на административната тежест в проектирането и строителството

Screen Shot 2017-07-07 at 11.38.33 PM

Работна среща в Министерски съвет, с цел намаляване на административната тежест в проектирането и строителството

Извадка от проведената работна среща в Министерски съвет на 16 юни 2017г., с цел намаляване на административната тежест в проектирането и строителството.