Работна среща в Министерски съвет, с цел намаляване на административната тежест в проектирането и строителството