BG Flag EN Flag


Доктрина за развитие на КАБ

 

Доктрина на Камара на архитектите в България - приета от ХІІІ ОС на КАБ

Обсъждане на Доктрина за стратегическо развитие на КАБswiss replica omega

Обща концепция, направляваща политиката и определяща обсега на интересите на КАБ за периода 2013 - 2020 г.

Проект за анкета - допитване за посоката и целите на КАБ. Приканваме членовете на КАБ да се включат в допитването.
 
 
 
 
 
 
Проект на Доктрина за развитие на КАБ - приет от УС на КАБ, ще бъде представен за разглеждане от ХІІІ ОС на КАБ

АктуалноСпециално за присъстващите! Организираме томбола с подкрепата на NEMETSCHEK BULGARIA, които ще предоставят специалната награда - 2 лиценза за Vectorworks Designer 2017 - BIM
Всичко от актуално

Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения


Медийни партньори