BG Flag EN Flag


Петнадесето Общо събрание на КАБ - 7 и 8 април 2017 г.

                       

Програма на ХV ОС на КАБ

Делегати на ХV ОС на КАБ

Регламент за работата на ОС

Представяне на фирми на ОС на КАБ

Упътване за използване на електронната система за гласуване на КАБ

                                                                                             

 

ДНЕВЕН РЕД

 

ПЕТНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

7 и 8 април 2017 г. в гр. Хисаря,

от  10.00 часа на 7.04.2017 г.

 

1.       Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ през 2016 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2016 г.

Доклад за изпълнение на решенията на 14-то Общо събрание на КАБ от Управителния съвет

Отчет на арх. Мартин Христов - зам.-председател на УС на КАБ, ресор "Практика"

Отчет на арх.Николай Баровски - зам.-председател на УС на КАБ, ресор "Квалификация"

Отчет на арх. Петкана Бакалова за дейността по ресор "Нормативи" към УС на КАБ за периода юли 2016 – март 2017г.

Комисии и работни групи по ресор "Нормативи" към УС на КАБ - арх. Петкана Бакалова

2.       Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2016 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2016 г.

3.       Доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2016 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема доклада за дейността на КДП за 2016 г.

Отчетен доклад на Комисията по дисциплинарно производство до XV ОС на КАБ.

4.       Отчет на Бюджет 2016 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2016 г.

Отчет на Бюджет 2016г.

5.       Изслушване на одиторски доклад и приемане на  Годишен финансов отчет (ГФО) за 2016 г.;  Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ  за 2016 г.

Доклад за дейността, Доклад на независимия одитор и Годишен финансов отчет 2016 г.

6.       Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет  на КАБ за дейността им през 2016 г. ; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет  на КАБ  за дейността им през 2016 година

7.       Приемане на План-програма за дейността и Бюджет на КАБ за 2017 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема План-програма за дейността и Бюджет 2017 г. на КАБ

Бюджет на КАБ 2017 г. - проект

8.       Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ

9.       Избор или потвърждаване на замяната на член на КДП със следващия по висшегласие във връзка с подаден отвод

10.   Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решенията на Общото събрание на КАБ

 

11.     Разни.

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на  7 април 2017 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 7 април 2017 г.

График за провеждане на общите събрания на регионалните колегии на КАБ

Материали от годишните общи събрания на регионалните колегии на КАБ:

Благоевград

Бургас

Варна

Велико Търново

Видин

Враца

Габрово

Добрич

Кърджали

Кюстендил

Ловеч

Монтана

Пазарджик

Перник

Плевен

Пловдив

Разград

Русе

Силистра

Сливен

Смолян

София-град

София-област

Стара Загора

Търговище

Хасково

Шумен

Ямбол

АктуалноСпециално за присъстващите! Организираме томбола с подкрепата на NEMETSCHEK BULGARIA, които ще предоставят специалната награда - 2 лиценза за Vectorworks Designer 2017 - BIM
Всичко от актуално

Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения


Медийни партньори