BG Flag EN Flag


План-програма за дейността на КАБ за 2017 г.

27 /02 /2017

Уважаеми колеги,

 

Съгласно Устава на Камарата на архитектите в България, Общото събрание приема програмата за дейността на Управителния съвет и бюджет за изпълнението й.

 

Благодарим на всички, които до този момент изпратиха своите предложения и коментари по план-програмата за дейността на Камарата по ресори, подготвена съответно от: 

 

арх. Мартин Христов Христов - зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Практика“ и Комисията по регистър.

арх. Петкана Георгиева Бакалова - зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Нормативи“ и председатели на постоянни работни групи.

арх. Николай Николаев Баровски - зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Квалификация“ и комисия „Квалификация“.

 

Надяваме се с помощта на вашите идеи и предложения да създадем един работещ инструмент за дейността ни. Затова Управителният съвет на КАБ взе решение да удължи срока за получаване на становища до 20.00 часа на 7 март 2017 г. /вторник/. Пишете ни на следния e-mail: signal@kab.bg.

 

Всички постъпили предложения ще бъдат внесени за обсъждане и утвърждаване от Управителния съвет на КАБ, който ще заседава на 17 март 2017 г. Редактираната въз основа на вашите предложения и одобрена от УС план-програма ще бъде представена за утвърждаване от ОС на КАБ.

 

 

От Оперативното ръководство на КАБ

 

ОЩЕ ОТ

АктуалноСпециално за присъстващите! Организираме томбола с подкрепата на NEMETSCHEK BULGARIA, които ще предоставят специалната награда - 2 лиценза за Vectorworks Designer 2017 - BIM
Всичко от актуално

Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения


Медийни партньори