Новини

Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” е разработена от преподаватели към катедри „Автоматизация на инженерния труд” и „Строителни материали и изолации” към Строителния...

Извадка от проведената работна среща в Министерски съвет на 16 юни 2017г., с цел намаляване на административната тежест в проектирането и строителството.    ...