Новини

Уважаеми колеги, Камарата на архитектите в България, регионална колегия Пловдив вече осма година провежда „АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ “. Като част от Архитектурен форум ПЛОВДИВ...

Защо е необходимо да се изработи нов Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и да се създаде електронна система за издаване на разрешителни...

Изключително тромавата процедура за получаване на разрешително за строеж, обвързана голямото количество документи, която е записана в Закона за устройство на територията (ЗУТ)...

Фирма търси архитекти и специалисти по отделните компоненти, вкл. материали, ВЕИ, традиционни строителни практики, ОВ, биологично пречистване  на отпадни води и останалите специалности...

Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” е разработена от преподаватели към катедри „Автоматизация на инженерния труд” и „Строителни материали и изолации” към Строителния...