BG Flag EN Flag 
Анкета
Смятате ли, че нормативната ни уредба стимулира конкурентната среда, съответно качество на инвестиционните проекти?
 Да, напълно.

 С малки промени може да стане на европейско ниво.

 Има нужда от съществени промени.

 "Стимулира" определени архитектурни кръгове.

 Няма значение, аз заминавам за чужбина... 
Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения

Медийни партньори